top of page

Historien om Lyset i hverdagen!

Oppdatert: 8. aug. 2019

Det hele er en rar historie, men målet om å dekke et behov som eksisterte var stor. Selv jobbet jeg i rusprosjektet ved NAV Bærum og vi så at det var et behov for aktivitet for de som hadde rusutfordringer. Det er jo sånn i dag at er du under 30 år og mottar sosialhjelp faller du inn under de som har aktivitetsplikt. Det betyr at du må ha en målrettet aktivitet for å motta stønad fra NAV. I NAV er dette som regel ulike kurs eller tiltak. Men vi så at det manglet et tilbud til de som hadde rusutfordringer og vi ønsket å gjøre noe med det.


En av deltakerne som er meget kunstnerisk, ville ta på seg jobben med å finne navn til prosjektet og lage en logo. Noe hun gjorde med glans. Lyset i hverdagen ble skapt og vi hadde den første turen vår i juni 2018. Da gikk vi til Sæteren Gård. Vi grillet pølser, spilte kubb, gikk på stylter og koste oss i solen. Det var et fantastisk vær den dagen. Når vi gikk hjem hadde denne turen falt så godt i smak at det allerede da ble planlagt en ny tur. Neste tur ble en tur til badestranden og sånn fortsatte det. Det ble ukentlige turer og aktiviteter. Utfordringer var bare at vi hadde ikke penger til noen aktiviteter, men heldigvis hadde jeg møtt Petter Nyquist på min vei og jeg tok kontakt med han og stiftelsen Petter Uteligger. De sponset oss med tur til Høyt og Lavt klatreparken på Tryvann. Det var en fantastisk opplevelse for hele gruppen. Videre ble Petter med oss på tur til Kolsåstoppen. Her hadde en av deltakerne skrevet et brev til Petter for å fortelle hvor viktig det var at Lyset i hverdagen fikk fortsette. Petter lovet da at han ville hjelpe Lyset i hverdagen på veien videre.


Samme deltaker som hadde skrevet brev til Petter hadde også sendt et brev til leder av hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum kommune, Torbjørn Espelien. Han fattet interesse for prosjektet og begynte jobben med å finne ut av hva Lyset i hverdagen var og hvorfor deltakerne i Lyset i hverdagen ville at tiltaket skulle fortsette. Han ble da invitert med på tur med gjengen. Vi grillet pølser på bålet, snakket og hadde aktiviteter. Torbjørn fikk da en fin anledning til å snakke med alle deltakerne i Lyset i hverdagen og han fikk nok et mer helhetlig bilde av hva tiltaket betydde for den enkelte, men også hvordan vi jobbet.


Det vi ikke visste var at Torbjørn begynte å jobbe for at Lyset i hverdagen skulle fortsette å eksistere videre. Han hadde kontaktet Kommunaldirektør Kristin Nilsen og Kommunalsjef Grete Syrdal for å finne ut hvordan man kunne videreføre og ikke minst videreutvikle prosjektet. Lyset i hverdagen passet veldig godt inn i Bærum kommunes satsing gjennom målrettet og tverrfaglig innsats inn mot målgrupper som ønsker bistand til endring i eget liv.


Torbjørn fikk oversendt prosjektbeskrivelsen for Lyset i hverdagen og spurte deretter Ragnhild om hun kunne utarbeide et notat om bakgrunnen for at "Lyset i hverdagen" ble et prosjekt mellom NAV og Oppfølging psykisk helse og rus. Det kom ikke et notat, men en helhetlig arbeidsmodell for Lyset i hverdagen med klare referanser til rådmannens egne satsinger. «Lyset i hverdagen» er en bærekraftige tjeneste som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring. Vi jobber aktivt for innovasjon på mange nivåer, samt at deltakerne har meget stor medvirkningskraft for utarbeidelsen av «Lyset i hverdagen». Deltakerne får være med å påvirke endringer i eget liv.


Deretter sendte Torbjørn to spørsmål til Kristin og Grete:

1. Hva skal til for at tilbudet kan utvikles til å bli en tydelige innsats for denne målgruppen, med målrettede og samordnede tiltak som omhandler både bolig, arbeid/utdanning, fritid/aktivitet?

2. Hvilke økonomiske ressurser er nødvendig for å videreføre og styrke tilbudet?

Kristin kom med følgende svar til Torbjørn: Tiltaket kan tenkes ledet som et prosjekt, med en prosjektleder i 100% stilling. Utover prosjektledelse bør det avsettes tid til innsats tilsvarende en 100% stilling. Ressurser til en prosjektlederstilling, avsatte ressurser til innsats, driftskostnader og aktivitetsbudsjett er foreløpig og grovt beregnet til ca. 2 millioner.


Følgende forslag ble vedtatt i kommunestyret: Prosjektet "Lyset i hverdagen" videreføres og utvikles som et selvstendig og uavhengig prosjekt, som er tilknyttet NAV. Prosjektet skal søke samarbeid og støtte med næringsliv, frivillige og andre aktuelle samarbeidspartnere. Det ble i tillegg bevilget 2 millioner kroner hvert eneste år fra 1. januar 2019.


Så på julebordet vi hadde den 18. desember 2018 fikk vi den gode nyheten om at vi fikk midler til drift de neste fire årene. Det var bare masse glede og det hele ble dokumentert med midtsiden i Dagbladet og en helside i Budstikka sammen med Petter Uteligger og Lyset i hverdagen. Begge oppslagene kom på trykk den 21. desember 2018.


Dette er bare begynnelsen på eventyret Lyset i hverdagen som kommer til å bli magisk!136 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page