top of page

Mål for Lyset i hverdagen

Målet med  Lyset i hverdagen er å gi deltakerne en solid grunnplattform med økt livskvalitet og hensiktsmessig oppfølging.

 

Vi skal skape gode relasjoner, integrering i samfunnet, stabilitet i livet når det gjelder økonomi, bolig, helse, økt selvrespekt, effektivt samarbeid og det aller beste -

vi skal skape minner for livet. 

Tanken er som følger: hvordan kan du ønske endring, når du aldri har opplevd det positive som endringen kan føre til. 

Lyset i hverdagen består av mennesker med rusutfordringer.

De er mellom 18 – 50 år og det er en jevn fordeling mellom gutter og jenter.  

 

Vi klarer ikke dette alene og vi samarbeider med andre tjenester i kommunen, frivilligheten og næringslivet.

 

Sammen klarer vi så mye mer!

 

bottom of page