top of page

Om oss

Lyset i hverdagen - Bærum kommune

Lyset i hverdagen er et tverrfaglig prosjekt mellom mange ulike tjenestetilbud i Bærum kommune og NAV Bærum. Det er Ragnhild Guddal som er prosjektleder, men det er deltakerne som har stor påvirkning i utformingen av prosjektet.

De som deltar i prosjektet har eller har hatt rusutfordringer, men har et ønske om å gjøre noen endringer i livet. Lyset i hverdagen består av mennesker med rusutfordringer. De er mellom 18 – 50 år og det er en jevn fordeling mellom gutter og jenter.  Våre hovedfokusområder er  utdanning, bolig, økonomi, jobb, helse og livskvalitet.

Vi er spesielt opptatt av relasjonsbygging i endringsarbeidet, da vi ser at dette er nøkkelen til suksess. Denne relasjonsbyggingen skjer når vi skaper gode opplevelser og minner sammen via aktiviteter. Det er alt fra turer til klatreparken, bowling, matlaging eller turer i skog og mark.

 

Det er nemlig her de magiske øyeblikkene skjer!

 

 

bottom of page